SciComNL

Blog

26 mei, 2012

Waarom een nieuwe vereniging voor WTC?

In Nederland wordt de beroepsgroep ‘wetenschapscommunicator’ niet echt goed vertegenwoordigd. Er zijn wel allerlei verenigingen, platforms en koepels, maar niet iedereen vindt daar zijn plek, en belangen van deze clubs lopen soms uiteen.
Wat de initiatiefnemers betreft zou het mooi zijn als er een officiële organisatie zou komen die breed de belangen van Wetenschaps- en Techniekcommunicatie (WTC) in het algemeen gaat vertegenwoordigen en die van personen werkzaam in de WTC.

Bestaande verenigingen in Nederland

Er bestaan al de nodige gremia in Nederland die zich bezighouden met wetenschapscommunicatie.
De Vereniging Wetenschapsjournalisten Nederland (350 leden), is precies dat, vooral een beroepsvereniging bedoeld voor wetenschapsjournalisten.
Het Platform Wetenschapscommunicatie  is een informeel platform voor waterschapsvoorlichters van not-for-profit instellingen (75 leden), dus ook een selecte groep professionals.
Er zijn ook enkele paraplu-verenigingen van organisaties, zoals die van de Science Centra en ook De Jonge Akademie van de KNAW kent een Tracé Wetenschap en Maatschappij waarmee ze wetenschappers zelf meer willen betrekken in de WTC.
Apart zijn de diverse beroepsgroepen redelijk georganiseerd, maar ‘hardly ever the twain shall meet’, en er vallen bovendien veel personen buiten deze diverse boten.

Hart voor de wetenschap
Er is nu dus nog niet een officiële gemeenschappelijke plek waar mensen ‘met hart voor de wetenschap en een drive om aan anderen over te dragen hoe geweldig wetenschap is’ (wetenschapsjournalisten, -voorlichters, -expositieontwikkelaars, wetenschappers, WTC-studenten, docenten, etc.) elkaar kunnen treffen om ervaringen uit te wisselen, expertise op te bouwen, of om bij te dragen aan een beter WTC-beleid in Nederland.
De LinkedIn-groep Platform Wetenschapscommunicatie (572 leden op 25/05/2012, gestaag gegroeid sinds de openstelling eind 2009) biedt inmiddels een platform voor een deel van bovenstaande mogelijke doelen, maar is nog steeds geen officieel gremium. Rekening houdend met de overlap, zijn dit wel zo’n 200 WTC-personen meer dan VWN  en PWC gezamenlijk.

Vertegenwoordiging Nederlandse WTC
De Nederlandse WTC wordt vaak versnipperd genoemd. KNAW, NWO en VSNU zijn nu regelmatig het tripartite aanspreekpunt voor beleidsmakers als het gaat om WTC, en daarnaast zijn het partijen als het Platform Beta Techniek, het Nationaal Centrum voor Wetenschap & Technologie en zelfs de VPRO die als vertegenwoordiger optreden voor de WTC in Nederland.
Volgens de initiatiefnemers zou de WTC in Nederland gebaat zijn bij een brede algemene WTC-organisatie die als sterke gesprekspartner - door een grote en brede achterban - kan optreden voor bijvoorbeeld OCW, om te werken aan een beter en overkoepelend WTC-beleid in Nederland, gericht op een langere termijn dan de volgende Oktober Kennismaand of  verkiezingen.

Lees nog meer blogs, updates & boekbesprekingen van SciCom NL
We zien je graag in onze online communities!

Neem contact op

Wil je actief lid worden, of heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Mail ons op bestuur@scicom.nl.

Ga naar onze social media-kanalen om je te verbinden met de wetcom-community:

Copyright | Privacy | Webdesign door Liesbeth Smit / The Online Scientist

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram