SciComNL
31 oktober, 2022

SciCom NL raadt aan: KNAW-handreiking ‘wetenschapscommunicatie door wetenschappers’

Sluitstuk van Gewaardeerd!-programma zet op overtuigende wijze uiteen hoe kennisinstellingen ondersteuning kunnen bieden aan communicerende wetenschappers

Tussen oktober 2020 en oktober 2022 voerde de KNAW – in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – het programma Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! uit.

Als onderdeel daarvan onderzocht de groep van dr. Frank Kupper (Athena Instituut, VU Amsterdam) wat wetenschappers nodig hebben om serieus werk te maken van wetenschapscommunicatie. De resultaten zijn sinds vandaag beschikbaar.

Kernadviezen

De handreiking die vanochtend aan minister Robbert Dijkgraaf werd aangeboden, presenteert vier kernadviezen aan kennisinstellingen:

  • Laat wetenschapscommunicatie aansluiten bij beleid voor open science
  • Maak wetenschapscommunicatie een volwaardig onderdeel van een academisch takenpakket
  • Integreer wetenschapscommunicatie in alle fasen van wetenschapsbeoefening
  • Benader wetenschapscommunicatie als een vak, met bijbehorende expertise

SciCom NL onderschrijft deze adviezen van harte en is verheugd om te zien dat ze naadloos aansluiten bij de thema’s waarop wij als vereniging en als bestuursleden actief zijn.

Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor de verbinding met open science, voor erkennen en waarderen én trainen plus de veranderende rol van communicatieafdelingen, voor het inbedden van wetenschapscommunicatie in het primaire proces en zijn we blij dat ook de waardevolle rol van zelfstandigen en de potentie van een basistraining wetenschapscommunicatie benoemd worden.

Verbinding met het veld

Een terugkerend thema in de handreiking – en van het verrijkingsprogramma van Gewaardeerd! – is de waarde van kennisuitwisseling en van brede netwerken, waarin iedereen vertegenwoordigd is die een rol heeft binnen de wetenschapscommunicatie. Als vereniging voor iedereen met een verhaal over wetenschap onderschrijven we dát punt wellicht nog het meest.

Kortom: lees die handreiking en lees dat achterliggende onderzoek. We kijken ernaar uit om deze adviezen samen met onze leden en alle andere betrokkenen in de praktijk te gaan brengen.

Ben jij iemand met een verhaal over wetenschap? Word jij ook enthousiast van deze ontwikkelingen en wil jij samen bouwen aan sterk(er)e wetenschapscommunicatie? Sluit je dan aan bij SciCom NL. We hanteren geen vereisten, zoals werkzaam moeten zijn in de sector, om lid te kunnen worden.

Lees nog meer blogs, updates & boekbesprekingen van SciCom NL
We zien je graag in onze online communities!

Neem contact op

Wil je actief lid worden, of heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Mail ons op bestuur@scicom.nl.

Ga naar onze social media-kanalen om je te verbinden met de wetcom-community:

Copyright | Privacy | Webdesign door Liesbeth Smit / The Online Scientist

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram