SciComNL

Blog

Minister krijgt rapport over Nationaal Expertisecentrum voor Wetenschap & Samenleving

Vandaag hebben kwartiermakers Ionica Smeets & Alex Verkade hun bevindingen over het op te richten Nationaal Expertisecentrum voor Wetenschap & Samenleving overhandigd aan minister Robbert Dijkgraaf. Als bestuur van SciCom NL feliciteren wij iedereen met de gereedkoming van het rapport.

Minister van OCW Robbert Dijkgraaf krijgt het rapport over NEWS van kwartiermakers Ionica Smeets en Alex Verkade. Foto: Roy Borghouts.

Een jaar geleden kondigde minister Dijkgraaf financiering aan voor een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie, nu bekend onder de naam ‘Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving’ (NEWS). De maanden erop hebben de kwartiermakers ruim 400 betrokkenen gesproken, waaronder het SciCom NL-bestuur en een speciale commissie van SciCom NL-leden. We hebben als vereniging met veel interesse en plezier een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het rapport en zijn er trots op dat  veel van onze opmerkingen en adviezen zijn overgenomen.

Het rapport is nu publiekelijk beschikbaar (download hier).

Het is fantastisch om te merken hoeveel aandacht er is voor het vakgebied wetenschapscommunicatie, ook in het licht van Erkennen & Waarderen en Open Science.

We kijken met veel belangstelling uit naar de volgende stappen van het centrum. Natuurlijk en zoals altijd zal SciCom NL zich blijven inzetten voor het vakgebied in de volledige breedte, waartoe het centrum nu ook behoort.

Lees nog meer blogs, updates & boekbesprekingen van SciCom NL
We zien je graag in onze online communities!

Neem contact op

Wil je actief lid worden, of heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Mail ons op bestuur@scicom.nl.

Ga naar onze social media-kanalen om je te verbinden met de wetcom-community:

Copyright | Privacy | Webdesign door Liesbeth Smit / The Online Scientist

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram