SciComNL

Blog

26 mei, 2022

Oproep: Open Science

Werk jij aan Open Science?
Werk jij zelf aan Open Science en wetenschapscommunicatie, of ken je iemand die dit doet? We horen graag van je! We zijn op zoek naar voorbeelden of ‘cases’ die we kunnen bundelen om met National Programma Open Science (NPOS) en NWO het gesprek aan te gaan. Het doel is om wetenschapscommunicatie een prominentere plek te geven binnen Open Science.

Waarom dat noodzakelijk is? Lees hieronder verder.

De achtergrond van deze oproep

Welke rol speelt wetenschapscommunicatie binnen Open Science?

Zoals de term al zegt, belooft Open Science wetenschap open maken. Maar voor wie? Vaak gaat de discussie rond om Open Science over data en software. Het lijkt dus vooral iets te zijn van en voor wetenschappers. Gelukkig niet helemaal, want Citizen Science is ook een onderdeel van Open Science. Maar niet ieder project is geschikt voor Citizen Science: dit vereist veel inzet, tijd en kennis.

Wat is binnen Open Science dan de plek voor wetenschapscommunicatie? Als je vindt dat Open Science echt open moet zijn voor iedereen, dan zou volgens SciCom NL de discussie en documentatie ook meer over wetenschapscommunicatie moeten gaan.

Wetenschapscommunicatie binnen het National Programma Open Science (NPOS) in Nederland

Wetenschapscommunicatie is tot nu toe niet genoemd in het Nationaal Programma Open Science (NPOS). Om hier verandering in te krijgen, heeft SciCom NL feedback gegeven op het 2030 ambitie document van NPOS. Dit document is hier terug te vinden.

Eén van de adviezen die hierin zijn opgenomen is “8. Consider Renaming Citizen Science into Citizen Engagement or Societal Engagement.” We denken dat dit een goede eerste stap is om wetenschapscommunicatie prominenter binnen Open Science in Nederland te verankeren, maar dat dit nog niet voldoende is.

Wetenschapscommunicatie in het UNESCO-papier over Open Science

In November 2021 heeft de UNESCO een aanbeveling gedaan voor Open Science. Ook hier wordt benadrukt dat Open Science de maatschappelijke impact van wetenschap zou moeten vergroten. Hier is wetenschapscommunicatie wel als een van de ‘key pillars’ benoemd en maakt het onderdeel uit van de definitie over Open Science:

  • Open engagement of societal actors refers to extended collaboration between scientists and societal actors beyond the scientific community.
  • Open dialogue with other knowledge systems refers to the dialogue between different knowledge holders.

Voorgestelde actie is onder andere:

  • Enhancing open science communication to support the dissemination of scientific knowledge to scholars in other research fields, decision makers and the public at large.
Lees nog meer blogs, updates & boekbesprekingen van SciCom NL
We zien je graag in onze online communities!

Neem contact op

Wil je actief lid worden, of heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Mail ons op bestuur@scicom.nl.

Ga naar onze social media-kanalen om je te verbinden met de wetcom-community:

Copyright | Privacy | Webdesign door Liesbeth Smit / The Online Scientist

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram