SciComNL
26 mei, 2022

Reactie SciCom NL op het Nationaal Centrum voor Wetenschapscommunicatie

Op 25 mei 2022 maakte Minister Robbert Dijkgraaf (OCW) bekend dat er een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie komt. Dat maakte veel los, en ook SciCom NL werd om een reactie gevraagd. Hieronder het statement vanuit het bestuur van SciCom NL.

Wij, als de belangenvereniging voor iedereen met een verhaal over wetenschap, SciCom NL, juichen het initiatief toe. We zouden graag die brede groep volledig vertegenwoordigd zien in het centrum.

Drie kansen voor het centrum voor wetenschapscommunicatie

Momenteel zien wij drie belangrijke kansen/observaties in ons vakgebied waar zo’n centrum zich mee bezig zou kunnen houden:

  1. We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar een organisatie als Wissenschaft im Dialog, met wie we onlangs — samen met wetenschappers uit Utrecht en Leiden —  een masterclass over het ‘meten van impact van wetenschapscommunicatie’ hebben georganiseerd. Zo’n organisatie zou een mooi voorbeeld of inspiratie kunnen zijn van hoe dat op te pakken in Nederland, en wij halen die goede band daarvoor graag aan.
  1. Wij zien een kans voor kennis delen in allerlei richtingen. Bijvoorbeeld tussen wetenschappers die wetenschapscommunicatie onderzoeken, onafhankelijke experts, communicerende wetenschappers, musea, communicatieafdelingen en journalisten is er veel potentie voor kennisdeling.
    Via een dergelijk centrum zou ook heel goed landelijk voor alle graduate schools een opzet voor een basistraining wetenschapscommunicatie (verder) uitgewerkt kunnen worden. We werken zelf natuurlijk graag mee aan verwezenlijken van zo’n initiatief, want we waren de laatste tijd al bezig met het nadenken over de opzet van een algemene basistraining voor wetenschappers. Ook bij onze leden leven genoeg ideeën, en in de graduate schools van de universiteiten is daar veel draagvlak voor.
  1. Aandacht voor de breedte van de doelgroep. Wij zijn een vereniging voor iederéén met een verhaal over wetenschapscommunicatie, en dat zouden we ook graag terugzien en inbrengen in de uitwerking zo’n centrum. Dus ook dat de vele freelancers in dit veld zich daar ook welkom en vertegenwoordigd in voelen. Deze groep eenpitters en kleine bureaus (zoals freelance ontwerpers, adviseurs, trainers en tekstschrijvers) verzorgt bijvoorbeeld veel workshops, evenementen en producten, maar wordt nu nog vaak over het hoofd gezien in landelijke wetenschapscommunicatieactiviteiten en -subsidies.

Op dit moment werkt SciCom NL al samen met NWO, KNAW, VSC, VWN en de Universiteiten van Nederland aan een nieuwe wetenschapscommunicatieconferentie: de Nationale Wetenschapscommunicatiedag. We blijven graag intensief samenwerken zoals we dat nu ook al doen bij deze nieuwe conferentie.

Lees nog meer blogs, updates & boekbesprekingen van SciCom NL
We zien je graag in onze online communities!

Neem contact op

Wil je actief lid worden, of heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Mail ons op bestuur@scicom.nl.

Ga naar onze social media-kanalen om je te verbinden met de wetcom-community:

Copyright | Privacy | Webdesign door Liesbeth Smit / The Online Scientist

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram